• Destek   +90 5312287504

Eğitim Hizmetleri

Eğitim QualityWaves’in temel dayanaklarından biridir. Değerlendirmenin yanı sıra CMMI veya ISO Standartları uygulamaları için gereken becerileri de size eğitimle sağlamak için uzmanlaşmış kadroya sahibiz. Uygulama eğitimini basit giriş derslerinden tatbik eğitimlerine kadar ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere sunabiliriz. Yapılandırılmış eğitim programları yelpazemiz, değerlendirme, anlama, uygulama ve belgelendirme için tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Uzmanlarımız özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili kuruluşlarla karşılıklı iletişim halindedir.

QualityWaves, birçok global kuruluşu süreç çerçevelerini uygulamada, üretkenliği arttırıp döngü zamanını düşürerek iş performansını geliştirme hususlarında eğitim vermiştir.

QualityWaves’in sunduğu eğitim programları:

 • SEI CMMI- Ürün Takımı
 • Servisler için CMMI giriş V1.3 (Introduction to CMMI for Services V1.3)
 • Yazılım için CMMI giriş V1.3 (Introduction to CMMI for Development V1.3)

 • Model/Standart Eğitim
 • CMMI-DEV’e Yönetim Bakışı (Executive Overview to CMMI-DEV)
 • CMMI-SVC’e Yönetim Bakışı(Executive Overview to CMMI-SVC)
 • PCMM’e Yönetim Bakışı (Executive Overview to PCMM)
 • Entegre Sistem Denetimi (CMMI, ISO 9001 ve ISMS).
 • ISMS’e Yönetimsel Bakış Eğitimi
 • İş Analizi Eğitimi

 • Dünya standartlarında CMMI Eğitim ve SVC eğitimi sunmak adına güncel yöntemleri kullanıyoruz. Güncel uygulamalar ve prosedürler hakkındaki taktiksel uzmanlık sayesinde ekibimiz sizlere özel eğitim çözümleri sunmaktadır. Kanıtlanmış bilgi ve yöntemlerle öğrenme ve gelişme stratejilerine uygun eğitimler planlıyoruz.

  QualityWaves olarak yeterliliğe ve mükemmeliyetçiliğe inanıyoruz, buna bağlı olarak kurumlara verimli sonuçlar sağlayan teknoloji-etkin eğitim oturumları sağlıyoruz. Ayrıca, müşterilerimize ileri derecede memnuniyet sunma kararlılığıyla her daim kendimizi geliştirmek ve daha iyi olmak için çalışıyoruz.